Forsøgsbolig

I forbindelse med at Silkeborg Kommune skal bygge et nyt plejecenter med 120 plejeboliger har vi valgt at opføre en forsøgsbolig.

Badeværelse til plejekrævende beboer

Silkeborg Kommune ønsker at bygge hjemlige og fleksible boliger, der skaber de bedste rammer for rehabilitering og et godt liv for både ældre og handicappede borgere. Derfor har vi, i samarbejde med flere virksomheder, bygget en forsøgsbolig, hvor vi har afprøvet nye løsninger inden for byggeteknik og velfærdsteknologi.

Forsøgsboligen er skabt på baggrund af Silkeborg Kommunes tidligere erfaringer med opførelsen af plejecentre samt brugernes behov. I foråret 2013 forestod Silkeborg Kommune en brugerinddragelse i form af workshops med repræsentanter fra de tre områder og Ældrerådet. Herudover blev der nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter for både borgere, alle ledelseslag og de respektive faggrupper, der arbejdede i dybden med behov og ønsker til Forsøgsboligen.

Formålet med Forsøgsboligen er at være på forkant med eventuelle udfordringer inden, vi sætter det kommende byggeri i udbud. Med Forsøgsboligen har Silkeborg Kommune gjort det muligt at skabe løsninger, der matcher den kommende ældregenerations krav til både fleksibilitet, teknologi og hjemlighed.

Forsøgsboligen skal sikre, at de kommende plejeboliger opføres så:

 • De er fleksible og understøtter de behov, som den kommende ældregeneration i Silkeborg Kommune vil få.
 • De kan tilpasses individuelle og forskelligartede behov, uanset om borgeren er selvhjulpen, plejekrævende, dement eller bariatrisk.
 • De i størst mulig grad understøtter rehabilitering.
 • De let kan tilpasses til nye behov – for eksempel ved indflytning eller ændrede behov hos den enkelte borger.
 • De først udstyres med teknologi, når den enkelte borger har behov for det – både i forhold til styring af de fysiske rammer og understøttelse af de sociale aktiviteter.
 • De kan understøtte borgerens ønske om hjemlighed.
 • De giver det bedst mulige arbejdsmiljø for Silkeborg Kommunes ansatte.

Forsøgsboligen

 • Indgangsdør til forsøgsbolig
 • Stuen set fra entrédøren
 • Soveværelse med fleksible vægge
 • Soveværelse
 • Loftlift i soveværelse
 • Loftlift i skab i soveværelse
 • Loftllift
 • Gennemgående loftlift
 • Badeværelse til plejekrævende beboer
 • Badestol
 • Badeværelse til selvhjulpen beboer
 • Håndvask og vaskesøjle
 • Loftlift i badeværelse
 • Loftlift i skab i badeværelse
 • Tørrestativ - foldet sammen
 • Tørrestativ