Et badeværelse på skinner

Badeværelse til plejekrævende beboer

Fleksibilitet og individuel tilpasning er nøgleordene for badeværelset. Både toilet og håndvask er højde- og sideværtsforskydeligt. Alt kan dermed tilpasses og flyttes, så det kan benyttes af selvhjulpne, plejekrævende eller bariatriske borgere.

Det sideværtsforskydelige toilet er helt unikt. Typisk er toiletter i plejeboliger placeret, så de tager højde for en plejekrævende borgers behov (dvs. med plads til en hjælper på begge sider toilettet). En sådan løsning kan gøre selvhjulpne afhængige af hjælp, men i Forsøgsboligen er dette problem løst med det sideværtsforskydelige toilet og håndvask, der indstilles efter den enkelte borgers behov.

I badeværelset er der også monteret en kombineret vaskemaskine/tørretumbler på en højdeindstillelig, fleksibel konsol. Dette sikrer, at begge funktioner kan anvendes af den enkelte borger. Samtidig er det nemt at skabe de rigtige arbejdsforhold for plejepersonalet og tunge løft af vasketøjet kan undgås.