Forsøgsboligen i byggeperioden

Forsøgsboligen er opført i størrelsesforholdet 1:1, hvilket gør det muligt at henvise til løsninger i Forsøgsboligen, når der skal udarbejdes udbudsmateriale. Dette gør det enklere at udarbejde udbudsmaterialet, da håndværkerne samtidig har mulighed for at se de ønskede løsninger i virkeligheden og ikke kun på skrift.

Forsøgsboligen vil være en kvalitetssikring af såvel udbudsmaterialet som det efterfølgende byggeri. Silkeborg Kommune undgår at skulle stoppe op i byggeriet og vurdere/ændre på løsninger, da løsningen allerede er afprøvet i Forsøgsboligen. Der vil altså være tid at spare for såvel bygherre som håndværkere. Forsøgsboligen vil bestå i hele byggeperioden, så byggeteknikere og håndværkere løbende kan besigtige løsningerne i Forsøgsboligen.