Forsøgsboligens merværdi

Sådan skaber Forsøgsboligen merværdi for borgere: • Mulighed for at få indrettet en bolig efter behov – også hvis behovene ændrer sig. 
 • Giver mulighed for størst mulig selvhjulpenhed og mestring. 
 • Mulighed for at indrette bolig efter smag med forskellige elementer, låger osv., hvilket skaber større hjemlighed. 
 • Plejeredskaber er usynlige, når de ikke er i brug, hvilket gør boligen mere hjemlig og hyggelig. 
 • Lys, der styres i forhold til dagsrytme, hvilket har en positiv indvirkning på personer med demens. 
 • Huset er forberedt til/indrettet med smarthome teknologier, der giver en øget tryghed. Dette kan blandt andet være dør- og vinduesåbning samt faldsensorer.

Sådan skaber boligen merværdi for ansatte:

 • Et bedre arbejdsmiljø - teknologierne er udviklet med henblik på mindst mulig fysisk belastning for de ansatte. 
 • Fleksibiliteten gør, at hjemmet kan indrettes, så der er plads til at udføre plejeopgaverne, når der er behov for det.

Sådan skaber boligen merværdi i byggeprocessen:

 • Forenkler procedurer omkring udbudsmaterialet. Udarbejdelsen af udbudsmaterialet vil blive enklere, da forsøgsboligen viser, hvad der skal beskrives. 
 • Kvalitetssikring af såvel udbudsmaterialet, hele byggefasen og det endelige resultat.

Sådan skaber boligen merværdi for Silkeborg Kommune:

 • Boligerne vil kunne tilpasses alle plejehjemsbeboere uanset behov. 
 • Fleksibiliteten i boligen understøtter borgerens egen mestring – altså den hverdagsrehabilitering, som er fundamentet for at sikre ressourcer i den fremtidige ældreservice. 
 • Der monteres kun det nødvendige/relevante udstyr i boligen fra start, og det tilpasses løbende, som forskellige behov opstår.
 • Der står ikke dyre teknologiske løsninger ubrugte hen. 
 • Der er byggeteknisk forberedt, så ny teknologi hurtigt og let kan monteres, når behovet opstår. Der er ført tomrør hen til alle smart home-løsninger. 
 • Kommunen vil opleve større borgertilfredshed.