Fremtidens Marienlund

Fremtidens Marienlund skal være et nytænkende og moderne plejecenter, der indbyder til aktiviteter – også for lokalområdet.

Fremtidens Marienlund har fokus på hjemlighed og fleksibilitet, hvilket skal sikre, at Marienlund ikke blot bliver en bolig, men også et hjem med trygge rammer, der er tilpasset den enkelte beboers ønsker og behov.

Silkeborg Kommune sigter mod at skabe et demensvenligt byggeri, så Marienlund også bliver en velfungerede bolig for beboere med en demenssygdom. Et andet fokusområde for byggeriet vil være, hvordan den gode plejebolig kan bistå beboerne med at skabe oplevelsen af hjem og på samme tid være en sund og velfungerende arbejdsplads for medarbejderne.

Et aktivt liv

Målet er at kombinere det bedste fra den selvstændige bolig med plejecentrets tryghed og dermed skabe rammer for et hverdagsliv, hvor den enkelte beboer forsat kan tage del i eller opleve alle hverdagens almindelige rutiner. Silkeborg Kommune ønsker at skabe et aktivt liv på Marienlund, hvor trivsel, samvær og glæde og er omdrejningspunktet.

Marienlund vil rumme 120 boliger med 96 plejeboliger og 24 boliger til udviklingshæmmede. Marienlund vil derudover indeholde en café og et daghjem med 35 hvilepladser, der på nuværende tidspunkt er lokaliseret på Remstruplund.

Central placering

Beliggenheden i Sydbyen gør, at Marienlund vil være centralt placeret i Silkeborg tæt på både naturskønne områder og det pulserende byliv. Den centrale beliggenhed skaber ideelle muligheder for aktivt at inddrage lokalområdet og skabe et hus med liv og aktiviteter for både beboere og borgere i Silkeborg Kommune.

Fremtidens Marienlund vil gøre det muligt løbende at tilpasse boligen efter de enkelte beboeres behov, hvorfor Fremtidens Marienlund ikke installeres med med diverse velfærdsteknologiske hjælpemidler fra starten. I stedet skal byggeriet forberedes hertil med grundinstallationer, så det er muligt at anvende velfærdsteknologiske løsninger efter behov.

Ældre- og Sundhedsudvalgets overordnede vision for Marienlund er:

  • At alle typer af plejeboliger har samme størrelse og skal have en størrelse på 47-52 m2, hvilket giver stor fleksibilitet i forhold til at udnytte plejeboligerne til forskellige formål (midlertidige pladser, plejeboliger mv.).
  • Boligarealet inklusiv fællesarealer bør maksimalt være 75 m2. 
  • Plejeboligerne bør som udgangspunkt være 2-rumsboliger, men med fleksible vægge/skydedøre, så plejeboligen hurtigt kan ændres til en 1-rumsbolig. 
  • Tankegangen om leve-bomiljøer er grundprincippet for plejeboligerne. De enkelte leve-boenheder bør bestå af 12 plejeboliger. 
  • Plejeboligerne placeres ”hvor borgerne bor” med en bred dækning i hele kommunen med plejecentre af en minimums størrelse på 24 boliger. 
  • Gangarealer minimeres så meget som muligt. 
  • Der skal være personalefaciliteter af passende størrelse. Der kalkuleres i alt med 1 medarbejder pr. plejebolig. Alle medarbejdere er ikke på arbejde på samme tid. 
  • Der skal være udearealer, der har en ”oplevelsesmæssig” værdi for beboerne. Udearealer kan eksempelvis forstås som altaner, grønt tag og hængende haver. Orangerier mv. 
  • Der skal være parkeringsmuligheder, som svarer til det faktiske behov i henhold til Silkeborg Kommunes parkeringsnorm.