Baggrund

I de kommende år vil befolkningssammensætningen ændre sig i Silkeborg Kommune. Borgere over 80 år vil blandt andet udgøre en større andel af befolkningen end tidligere.

Flere undersøgelser peger mod, at ældre borgere har et ønske om at blive boende tæt på deres nuværende bopæl, hvis de får behov for at flytte i en plejebolig. Den generelle tendens peger mod, at borgere bliver boende længst muligt i eget hjem og først flytter i en plejebolig, når det ikke længere er muligt at opretholde egen bolig. Fremtidens beboere i plejeboliger vil derfor i stigende grad være karakteriseret ved at have et større pleje- og omsorgsbehov. Tendensen peger også mod, at en stigende andel af beboere på plejecentre vil have en demenssygdom i større eller mindre grad.

For at være på forkant med de kommende forandringer og tendenser har Silkeborg Kommune derfor udarbejdet en ud- og ombygningsplan på ældre- og sundhedsområdet. Hvis Silkeborg Kommune forsat skal kunne imødegå og understøtte de mange forskellige behov, som kommunens kommende ældre borgere vil have, er det netop nødvendigt at Silkeborg Kommune fremover nytænker og moderniserer plejecentrene. Det er på denne baggrund at Marienlund opføres.