Første spadestik Marienlund

Onsdag den 20. maj kl. 13.30 tager formand for Ældre- og Handicapudvalget, Karina Due første spadestik til plejecenteret Marienlund, som forventes klar til indflytning i foråret 2017

Visualisering af facaden på Marienlund Plejecenter

Marienlund kommer til at rumme 120 boliger med 96 plejeboliger og 24 plejeboliger til udviklingshæmmede. Silkeborg Kommune er blandt de første i Danmark, der skaber et sådant integreret plejecenter tilbud. På Marienlund vil der derudover være et daghjem med 35 pladser samt en hyggelig café. Alt i alt 15.000 km2 bebyggelse, som dermed bliver det største byggeri i Silkeborg Kommunes historie.

Der er gået to helt særlige procedurer forud for første spadestik af Marienlund. Dels har Silkeborg Kommune valgt at dele byggeriet op i fagentrepriser. 20 lokale virksomheder har budt ind med 25 opgaver, hvilket er endt op i, at en tredjedel af de i alt 15 entrepriser varetages af lokale firmaer.
Dels har Silkeborg Kommune gennemført en større brugerinddragelse samt opført en forsøgsbolig, hvor forskellige velfærdsteknologiske installationer er blevet afprøvet gennem en længere periode.

Målet har været at komme eventuelle udfordringer i byggeprocessen i forkøbet og sikre, at Marienlund kommer til at indeholde netop de teknologiske hjælpemidler, der sikrer en tryg og god hverdag for beboere og personale.

-Vores mål er at få skabt et center, der ikke virker stort, selv om det er det. Det skal være et sted, hvor beboerne virkelig føler sig hjemme og kan leve livet, som de plejer. Der bliver både spa, wellness og herreværelse til fælles brug og i boligerne næsten alle de teknologiske hjælpemidler, man kan tænke sig, uden at det af den grund ligner en institution. Vi har lagt meget stor vægt på, at der skal være hjemligt,” siger formand for Ældre- og Handicapudvalget Karina Due (DF).

Det er Årstiderne Arkitekter, der har tegnet Marienlund. Underrådgivere er arkitektfirmaet Entasis og det rådgivende ingeniørfirma Orbicon.

Alle interesserede er velkomne til at overvære første spadestik, som foregår på byggegrunden på Sanatorievej 40 i Silkeborg. Efter højtideligheden vil der være musik og pølser til alle.

Onsdag tager Karina Due første spadestik til byggeriet og det sker med musik og pølser til alle.

Læs mere om arrangementet her