Vision

Silkeborg Kommunes overordnede mål er at skabe rammer, hvor ældre borgere støttes i at mestre de daglige gøremål, så de får mulighed for at opnå en meningsfyldt hverdag.

Byrådssalen

For at imødegå borgernes ønske om at blive boende tæt på nuværende omgivelser ønsker Ældre- og Sundhedsudvalget at placere plejecenteret i bynære omgivelser. I forbindelse med byggeriet ønskes en mere kreativ tilgang til bygningen, hvor man tør tænke nyt og tænke plejecentret ind i lokalmiljøet. For Silkeborg Kommune er det centralt, at ønsket om hjemlighed bliver understøttet samtidig med at det balanceres med andre ønsker, herunder hensynet til at plejeboligen også er en arbejdsplads for medarbejderne. 

Byrådets vision er at:

  • Bygge fremtidige plejeboliger som ”leve-bomiljøer”, hvor borgeren har mulighed for på egne betingelser at leve et godt hverdagsliv, og hvor der er rammer for madlavning.
  • Sikre åbne centerfunktioner på plejecentrene, som giver mulighed for fysisk udfoldelse og sociale aktiviteter og aktive frivillige.
  • Inddrage det nære netværk og de frivillige i det daglige liv, videreudvikle den gode indflytning og afstemme gensidige forventninger.
  • Indtænke ny teknologi i nybyggeri og modernisering af plejecentre.