Ide- og Programudvalgets opgave

I forbindelse med byggeriet af Marienlund har Fagudvalget nedsat et Ide- og Programudvalg.

Ide - og Programudvalget har til opgave at udarbejde et byggeprogram. Byggeprogrammet skal indeholde en redegørelse for byggeriet i tekst/tegninger samt et økonomisk overslag der dokumenterer, at byggeriet kan gennemføres inden for det afsatte budget.

Byggeprogrammet skal være så detaljeret, at det er muligt at påbegynde en projektering eller afholde en arkitektkonkurrence. Ide- og Programudvalget kan vælge at nedsætte arbejdsgrupper, hvis der er behov for dette. Ide- og Programudvalgets opgave ophører, når byggeprogrammet er godkendt af Fagudvalget.

Ide - og Programudvalget bør have følgende sammensætning:

 

  • Repræsentant/er fra Fagudvalget (formand) 
  • Repræsentant/er fra driftsafdelingen (sekretær) 
  • Repræsentant/er for fremtidige brugere (leder/medarbejder). Sikkerhedsrepræsentanten skal orienteres
  • og have mulighed for at fremsætte bemærkninger til projektet i planlægningsforløbet. 
  • Repræsentanter for forældrebestyrelser, ældreråd eller lign. 
  • Repræsentant fra Ejendomme og Intern Service 
  • Evt. ekstern rådgiver