Idefasen

Byggeriet af Marienlund skal løses gennem en dialogbaseret proces, hvor der skabes indsigt i brugernes behov og den virkelighed som Marienlund skal danne rammen om. Information, kommunikation og dialog er derfor væsentlige nøgleord for byggeriet.

Der er fra politisk side et ønske om inddragelse af interessenter både i form af medarbejdere, brugere såvel som Lokalråd og lokale foreninger. For at sikre en bred brugerinddragelse i byggeprojektets idefase har Silkeborg Kommune påbegyndt en ideindsamling, der primært fokuserer på beboere, medarbejdere, brugere, pårørende og frivillige. Eksterne interessenter vil blive inddraget senere i processen, når rådgiver er valgt.

Her kan du læse mere om, hvorfor, hvem og hvordan Silkeborg Kommune har inddraget interessenter i idefasen samt hvilke idéer det har medført.

Klik her og læs Idekataloget.