Formål

Idéindsamlingen gennemføres med det sigte at afdække de tematikker og problemstillinger som borgere, medarbejdere og pårørende oplever som vigtige i forhold til byggeriet af Marienlund. Ideindsamlingen og dialogen med forskellige interessenter skal kvalificere idéer og layout til byggeriet sådan, at det kommende Marienlund så vidt muligt afspejler interessenternes værdier, ønsker og behov.

 

Ideindsamlingen vil munde ud i et idekatalog med praksisnære anbefalinger, der kan inspirere rådgiver og arkitekt i den videre byggeproces.