Løbende opgaver i byggeprocessen

På listen nedenfor ses de opgaver, der løbende skal varetages i løbet af byggeperioden

 1. Politisk godkendelse af byggeprogram og nedsættelse af Byggeudvalg.

  Når byggeprogrammet er godkendt nedsættes et Byggeudvalg. Byggeudvalget skal sikre at byggeprogrammets intentioner bliver opfyldt, og at alle relevante parter bliver hørt. I byggeperioden mødes byggeudvalget med passende mellemrum for at sikre, at byggeriet foregår planmæssigt og tager stilling til større projektændringer, som måtte opstå under byggeriets gang.

  Byggeudvalget bør have følgende sammensætning: 

  En repræsentant/er fra Ejendomme og Intern Service(formand)
  En repræsentant/er fra driftsafdelingen 
  Repræsentant/er for fremtidige brugere (leder/ medarbejderrepræsentant). Sikkerhedsrepræsentant  skalorienteres og have mulighed for at fremsætte bemærkninger til projektet i planlægningsforløbet 
  Evt. repræsentanter for ældreråd, forældrebestyrelser eller lignende 
  Repræsentant fra private rådgivere (sekretær)

 2. Licitation 
 3. Første spadestik 
 4. Gennemførelse af byggeriet 
 5. Rejsegilde 
 6. Aflevering og ibrugtagning 
 7. Indvielse 
 8. Garantieftersyn