Tidsplan

Her ses en overordnet tidsplan for byggeriet af Marienlund, der skal indikere, hvornår de forskellige faser gennemføres.

Tidslinje

Planen skal ses som foreløbig, da det kan blive nødvendigt at justere datoerne undervejs i processen. Marienlund forventes at stå færdigt primo 2017, hvor de første beboere kan flytte ind.

  • Idefasen: Juli 2013 – September 2014
  • Licitation: Oktober 2014 – Maj 2015
  • Byggefase: Medio 2015 – Primo 2017
  • Ibrugtagning: Primo 2017